.

Τα προγραμματά

Τα προγράμματα μας συνήθως περιλαμβάνουν :

  • Μαθήματα ελληνικών.
  • Μαθήματα αγγλικών.
  • Μαθήματα ευρωδυτικής κουλτούρας και πολιτισμού.
  • Προσφέρουμε ζεστό φαγητό με συναναστροφή και συζήτηση.
  • Προσφέρουμε Ρουχισμό.
  • Προσφέρουμε πρώτες Βοήθειες (βασική ιατρική περίφαλψη).
  • Βοηθάμε τους συνανθρώπους μας στην εύρεση γιατρών και φαρμάκων.
  • Βοηθάμε στη συμπλήρωση νομικών χαρτιών, στην εύρεση διαμονής και εργασίας.
  • Κοινωνική Βοήθεια.
  • Ανθρωπιστική Βοήθεια.