.

Ποιοί είμαστε

Tο ‘’σταυροδρόμι’’ είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική οργάνωση με βασικό στόχο να  απαλύνει τον πόνο του συνανθρώπου μας. Απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες αποκλεισμένες, που  δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, και κοινωνικής υποστήριξης. Κάθε μέρα ο αριθμός  των ανθρώπων  που έχουν ανάγκη αυξάνεται  από Έλληνες και ξένους.

Αποτέλεσμα είναι να ξεχνιούνται  οι ανθρώπινες αξίες με τις οποίες  έχουμε μεγαλώσει και να αναβιώνουν αρνητικά συναισθήματα καινούργια ως προς τον χαρακτήρα του ανθρώπου.

Ο στόχος μας

Το κύριο μέλημά του οργανισμού είναι να δώσει υλική και πνευματική  υποστήριξη ώστε να μπορέσει ο συνάνθρωπος μας να σταθεί στα πόδια του και να μπορέσει να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένεια του.

Θέλουμε ακόμα να  βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας μέσα στην απόγνωση  του, ώστε να  τον αποτρέψουμε από οποιαδήποτε παραβατικότητα μπορεί στο μέλλον να εκδηλώσει.

Τρόπος επίτευξης

Το "Σταυροδρόμι" στεγάζεται σ΄ έναν ισόγειο αυτόνομο χώρο στην  περιοχή του Σταθμού Λαρίσης,  στην οδό Σάμου 47. Είναι ένας χώρος όπου οι συνάνθρωποι μας μπορούν να έρθουν να ξαποστάσουν,  να βρουν ένα πιάτο φαγητό και παρέα.

Μέσα από την επικοινωνία   και την συμβουλευτική που τους παρέχουμε θέλουμε  να βρουν την  απαραίτητη βοήθεια που χρειάζονται.